Privacywet AVG

Privacywet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht.

 

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
 • Voor een goede veterinaire bedrijfsvoering hebben wij noodzakelijkerwijs nodig uw naam, adres en woonplaats (NAW), telefoonnummers, e-mail en diergegevens.

 

 1. Met wie kunnen deze gegevens worden gedeeld?
 • Voor toezending van herinneringskaartjes worden alleen de NAW gegevens alsook de naam van het huisdier via een beveiligde verbinding aan de grafische verwerker gestuurd. Deze gegevens worden tot 60 dagen bewaard en vervolgens vernietigd.
 • E-mail adressen worden slechts gebruikt voor communicatie tussen klant en Dierenkliniek en niet gedeeld met derden, tenzij benodigd voor communicatiedoeleinden.
 • Geboortedata kunnen worden gevraagd wanneer niet direct (contant of pin) wordt afgerekend ten behoeve van facturatie en een eventuele incasso-procedure.
 • NAW gegevens worden alleen aan derden verstrekt na toestemming van betreffende cliënt.
 • Diergegevens worden gebruikt als het om dierziektekostenverzekeringen gaat.

 

 1. Overig
 • De gebruikelijke wettelijke bewaartermijnen worden minimaal gehanteerd.
 • Op verzoek van een klant kunnen diens klantgegevens verwijderd worden wanneer wet en regelgeving dat toelaat en na identificatie van betreffende klant.
 • Klachten over persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Sociale media: dier- en/of persoonsfoto’s of video’s worden slechts na toestemming geplaatst.