Vaccinatie

Met vaccinaties, ook wel inentingen genoemd, beschermen we uw dier tegen besmettelijke ziektes.

Een aantal van deze ziektes komen nog steeds veel voor in Nederland, een aantal andere ziektes hebben we, mede door verstandig vaccineren, behoorlijk kunnen terugdringen. Toch duiken ook die ziektes af en toe weer op. Dit komt onder andere doordat baasjes dieren meenemen uit het buitenland of doordat er via buitenlandse dierenasiels honden en katten in Nederland worden geplaatst.

Wij vaccineren op maat, dat wil zeggen wij kijken naar de levensstijl en het infectierisico van uw huisdier en adviseren dan welke vaccinaties van toepassing zijn.

Tijdens het jaarlijkse gezondheidsonderzoek van uw hond, kat of konijn kunnen we de benodigde vaccinaties toedienen.

Foto Hond op onderzoekstafel

Vaccineren bij de hond

Vaccinaties vormen een onmisbare bijdrage aan de bestrijding van belangrijke infectieziekten bij de hond. Het doel van een vaccinatie is het verkrijgen van een belastbare immuniteit ter voorkoming van een ziekte bij uw eigen dier maar ook ter voorkoming van verspreiding van infectie. Kortom: hoe meer goed gevaccineerde honden, hoe minder zieke honden, maar ook hoe minder kans een infectie heeft om zich te verspreiden.

Uw hond mag alleen worden gevaccineerd als hij goed gezond is. Daarom voeren we, alvorens de vaccinatie toe te dienen, altijd een gezondheidscheck uit.

Vaccins tegen Leptospirose (de ziekte van Weil) en tegen Bordetella en Para-influenza (besmettelijke Hondenhoest) moeten jaarlijks worden toegediend. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat andere vaccins, zoals die tegen Hondsdolheid (rabiës), Distemper (hondenziekte), HCC (besmettelijke leverziekte) en Parvo (samen DHP) langer beschermen en maar eens per drie jaar moeten worden toegediend.

Pups kunnen pas vanaf 6 weken worden gevaccineerd. Zij krijgen immers, mits de moederhond goed is gevaccineerd, op jonge leeftijd antistoffen mee van de moeder. Hierdoor slaat een vroege vaccinatie  vaak nog niet aan. Ook is het afweersysteem van het jonge pupje nog niet voldoende ontwikkeld. Daarom moet een pupje meerdere malen worden gevaccineerd, in ieder geval drie maal op jonge leeftijd. In Nederland is het gebruikelijk te vaccineren op 6, 9 en 12 weken. In sommige gevallen is nog een vaccinatie op 16 weken nodig. Daarna moet de vaccinatie worden herhaald als de jonge hond één jaar oud is, dus rond zijn eerste verjaardag.

Graag maken we voor uw hond een persoonlijk schema, aangepast aan de leefomstandigheden, uw wensen en wel of niet een buitenlandbezoek.

 

Standaard vaccinatieschema pup

  • Gezondheidscheck en vaccinatie op de leeftijd van 6, 9, 12 weken en 1 jaar oud.

 

Standaard vaccinatieschema volwassen hond

  • Jaarlijks gezondheidscheck en vaccinatie tegen ziekte van Weil en hondenhoest.
  • Elke drie jaar Distemper, HCC,  Parvo (DHP) en eventueel rabiës (hondsdolheid).

 

TITEREN

Vaccicheck

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om met een sneltest de aanwezigheid van antistoffen tegen Distemper, HCC en Parvo (DHP) te testen. Voor deze test is een klein beetje bloed nodig.

Wanneer is deze test zinvol?

  1. Bij honden die aan de beurt zijn voor de DHP-vaccinatie. Er zijn nieuwe studies uitgevoerd die er op wijzen dat de bescherming bij honden die al meerdere keren tegen DHP zijn gevaccineerd, langer aanhoudt dan de door de fabrikant gegarandeerde bescherming van drie jaar. Als de vaccicheck aangeeft dat de bescherming nog op peil is, kan men overwegen om de dhp-vaccinatie dat jaar niet toe te dienen. Het daaropvolgende jaar moet dan opnieuw de bescherming worden gemeten met de vaccicheck.
  2. Bij jonge pups van 6 weken leeftijd. Met de vaccicheck kan van de moeder verkregen afweer worden gemeten. Als deze nog goed op peil is, wordt de vaccinatie 3 weken uitgesteld.
  3. Bij honden met een onbekende vaccinatiegeschiedenis

Hoe gaat vaccicheck in zijn werk?

We vaccineren uw hond tegen leptospirose en eventueel hondenhoest. Tegelijkertijd nemen we wat bloed af van de hond voor de vaccicheck. De test zelf duurt ongeveer een half uur. We doen de test doorgaans op een later tijdstip en bellen of mailen dan de uitslag van de test door. Als blijkt dat de hond niet voldoende beschermd is tegen één van deze ziektes, dan moet u terug komen naar de kliniek. Maar…..dat kost u helemaal niets! Wij vaccineren dan gratis.

En leptospirose dan?

Voor leptospirose en hondenhoest zijn geen vaccichecks beschikbaar. Een goede bescherming kan alleen worden gegeven door jaarlijkse vaccinatie.

 

Vaccinatietarieven 2018

Consult en gezondheidscheck bij vaccinatie € 37,00
Korting elk volgend dier van dezelfde eigenaar op dezelfde afspraak – €18,10

Lepto vaccinatie € 21,60
DHP en lepto vaccinatie € 24,30
Hondenhoest KC € 29,90
Rabies vaccinatie € 20,40

Vaccicheck  € 49,50